شهادة ثالثة
52 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
یکی از موضوعات محل نزاع میان شیعه و أهل تسنن مسأله شهادت ثالثه (أشهد أنّ علیاً ولی الله) در اذان می باشد. پژوهشگر در این پژوهش سعی کرده با ذکر دلیل (روایات و ...) موضوع شهادت امیر مومنان در اذان را به اثبات برساند.